Απόδοση μπάσων Bass δοκιμής Subwoofer Τεστ

Set-up και αξιολόγηση του συστήματος ήχου απεικόνισης και Τοποθέτηση

Seven Snare Drum Beats Across the Sound Stagecan be used by home and pro audio speaker designers, audiophiles, engineers, and builders of car audio competition or demo vehicles.

Software Specifically Designed for the Set-up and Evaluation of Sound System Imaging and Placement.

Αφήστε ένα σχόλιο