Bass thử nghiệm

Freak'em xuống – Bass dõi (chơi Remix)

Một bài hát tiếng bass đẹp trong tập tin mp3 cho những người có hệ thống âm thanh xe hơi mạnh mẽ.

Freak'em xuống :

 

Tập tin này đã được phát triển để kiểm tra loa âm thanh chuyên nghiệp. Nó chứa một số tông màu của bass và âm thanh cao.
Trak được phối lại và phát triển bởi đội WBT.

Bit Rate: 128 kbps / âm thanh nổi
Kích thước 3.38 MB

Để lại một bình luận

1 Bình luận