Bass thử nghiệm

Freak'em xuống – Bass dõi (chơi Remix)

Một bài hát tiếng bass đẹp trong tập tin mp3 cho những người có hệ thống âm thanh xe hơi mạnh mẽ.

Freak'em xuống :

 

This file has been developed to test professional audio speakers. It contains several tones of bass and high sound.
Trak was remixed and developed by the WBT team.

Bit Rate: 128 kbps / âm thanh nổi
Kích thước 3.38 MB

Để lại một bình luận

1 Bình luận