Pink Noise

Pink Noise nhạc TNHH (400 Hz đến 2.5 KHz)

Một mới chất lượng cao kiểm tra âm thanh tiếng ồn màu hồng (band giới hạn) mức độ hiệu chuẩn.

Pink Noise nhạc TNHH (400 Hz đến 2.5 KHz)

Tốc độ bit: 320kbps
Chiều dài: 00:01.03

Tải tập tin MP3 Pink Noise nhạc TNHH

tiếng ồn màu hồng là năng lượng âm phân bố đều bởi quãng tám trong suốt quang phổ âm thanh (phạm vi của thính giác con người, khoảng 20 Hz đến 20 kHz). Hầu hết mọi người cảm nhận được tiếng ồn màu hồng là có mật độ năng lượng quang phổ đồng phục — độ to rõ ràng cùng một lúc tất cả các tần số. Trong tiếng ồn màu hồng, tổng công suất âm thanh trong mỗi quãng tám giống như tổng công suất âm trong tuần bát nhật ngay phía trên hoặc dưới nó. Một quãng tám là một ban nhạc có tần số cao nhất chính xác là hai lần tần số thấp nhất của nó.

Để lại một bình luận

1 Bình luận