Pink Noise Hiệu ứng âm thanh

Tiếng ồn màu hồng với tất cả các bit cao

hiệu chuẩn tiếng ồn màu hồng (tiếng ồn màu hồng với tất cả các bit cao) cho xe chuyên nghiệp các hệ thống âm thanh gia đình và.

Đó là âm thanh giống như khi các nhà điều hành truyền hình cáp đã bị mất tín hiệu.

tiếng ồn màu hồng hoặc 1 / ƒ tiếng ồn là một tín hiệu hay quá trình với một phổ tần số như vậy mà mật độ phổ công suất là tỉ lệ nghịch với tần số. Trong tiếng ồn màu hồng, mỗi quãng tám mang một số tiền bằng quyền lực tiếng ồn. Tên phát sinh từ việc trung gian giữa tiếng ồn trắng (1/ƒ0) và tiếng ồn đỏ (1/ƒ2), thường được gọi là Brown tiếng ồn..

thêm ở đây: en.wikipedia.org/wiki/Pink_noise

Để lại một bình luận

1 Bình luận