Hiệu suất Bass Hiệu ứng âm thanh

Âm thanh Bass thử nghiệm điều hành #1

Đây là hình thức ca khúc đầu tiên loạt Bass điều hành. Tôi cố gắng để có được âm thanh tốt nhất để thử nghiệm khác nhau hệ thống âm thanh.

Bass thử nghiệm điều hành #1 – Subwoofer & Bass thử nghiệm

Trước khi nghe bài hát này, bạn thông báo rằng bạn phải rất cẩn thận. Nó có thể phá hủy của bạn hệ thống âm thanh siêu trầm nếu không được thiết lập đúng cách.

bass operator adobe

Kiểu: MP3, Tỷ lệ: 48000 Hz / 320 kbps, Kích thước 1.45 MB.

Để lại một bình luận