Bass thử nghiệm

Underground Bass Tester – Sub-Woofer Bass thử nghiệm

A very complete and very useful file for testing audio hệ thống.

Underground Bass Tester – IASCA

Chơi : Sub-Woofer & Bass test file


Download audio test filelink download

This track is very useful for testing your audio PC & loa xe hơi.

nộp Thông tin:

Chiều dài: 00:04:14
Tốc độ bit: 128 kbps
Định dạng file: .MP3
Phẩm chất: 44 kHz, 128 kbps, Stereo phần
Kích thước: 3.88 MB

Để lại một bình luận

2 Comments