אפקטים קוליים

An

This file is useful for identify / determinate relative polarity and passing problems in audio...