Hiệu suất Bass

Định vị

acoustics phòng có một tác động rất lớn về âm thanh của loa, bao gồm loa siêu trầm. Một hiện tượng...