Trial of Seconds (Musical Composite Track for SPL) – Play & Download

Trial of Seconds – Một bài kiểm tra âm thanh tuyệt vời để xử lý âm thanh và thử nghiệm phần mềm âm thanh cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Bản demo âm thanh kiểm tra tần số cao: Thử nghiệm giây (Bản nhạc tổng hợp …

Âm Thanh Trống – Zero Bit (Loa Test Remix)

Tại sao âm thanh trống (zero bit) lại quan trọng với chất lượng cao? Một số hệ thống âm thanh có âm thanh nhiễu nền. Tập tin này sẽ giúp bạn hiệu chỉnh hệ thống âm thanh của mình…

Quét hình sin 20 kHz ~ 20 Hz – Trái và Phải

Quét hình sin 20 kHz ~ 20 Hz. Xác minh kênh trái và phải. Không sử dụng âm lượng lớn trong quá trình thử nghiệm. Tần số âm thanh có thể ảnh hưởng đến cả âm thanh và thính giác.

Âm thanh ồn ào màu hồng

Âm thanh ồn ào màu hồng với tất cả các bit cao

Hiệu chỉnh âm thanh tiếng ồn hồng (tiếng ồn hồng với tất cả các bit cao) cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp tại nhà và ô tô. Nhiễu hồng hay còn gọi là “nhiễu 1/f” là tín hiệu hoặc quá trình được đặc trưng…