Âm thanh ồn ào màu hồng

Âm thanh ồn ào màu hồng với tất cả các bit cao

Hiệu chỉnh âm thanh tiếng ồn hồng (tiếng ồn hồng với tất cả các bit cao) cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp tại nhà và ô tô. Nhiễu hồng hay còn gọi là “nhiễu 1/f” là tín hiệu hoặc quá trình được đặc trưng…