Bass thử nghiệm

THX Quân Bass thử nghiệm (MP3)

tập tin mp3 này cũ hơn 2003 nhưng vẫn là âm bass mạnh mẽ tập tin thử nghiệm. Bạn có thể kiểm tra THX Quân Bass trên tai nghe của bạn, bộ âm thanh xe hơi hoặc loa âm thanh chuyên nghiệp.