Để lại một bình luận

1 Bình luận

  • Làm thế nào để tải các tập tin mà có được tham khảo nhiều với tôi? Tôi rất thích sử dụng chúng để kiểm tra âm thanh hát của tôi và âm thanh xe hơi nhưng tôi cần phải đặt chúng trên phương tiện truyền thông di động…