Nhà / Pink Noise

Pink Noise

Pink Noise nhạc TNHH (400 Hz đến 2.5 KHz)

Một chất lượng cao mới kiểm tra âm thanh cho tiếng ồn màu hồng (band giới hạn) mức độ hiệu chuẩn. Pink Noise nhạc TNHH (400 Hz đến 2.5 KHz) Tốc độ bit: 320kbps Length: 00:01.03 Tải tập tin MP3 – Pink Noise Band Limited Pink noise is acoustical energy distributed uniformly by octave throughout the audio spectrum (the range of

Đọc thêm »

Tiếng ồn màu hồng với tất cả các bit cao

hiệu chuẩn tiếng ồn màu hồng (tiếng ồn màu hồng với tất cả các bit cao) cho xe chuyên nghiệp các hệ thống âm thanh gia đình và. Đó là âm thanh giống như khi các nhà điều hành truyền hình cáp đã bị mất tín hiệu. tiếng ồn màu hồng hoặc 1 / ƒ tiếng ồn là một tín hiệu hay quá trình với một phổ tần số như vậy mà mật độ phổ công suất …

Đọc thêm »