Hiệu ứng âm thanh THX cao Fidelity Sound

Hiệu ứng âm thanh – Bass thử nghiệm (To tiếng)

Âm thanh Hiệu ứng - Bass thử nghiệm

 

 

Hồ sơ : hiệu ứng âm thanh - kiểm tra tiếng bass.mp3 - 110 KB / 0:07

Woofer và Bass thử nghiệm - Hiệu ứng âm thanh – Bass thử nghiệm (To tiếng)

Để lại một bình luận