Hiệu ứng âm thanh

Kiểm tra âm thanh – 1kHz, 5kHz, 10kHz, 16kHz

Bốn đinh để thử nghiệm hệ thống âm thanh trên bốn cấp độ : 1kHz, 5kHz, 10kHz và 16KHz.

1. 1kHz / 160 kbps

2. 5kHz / 160 kbps

3. 10kHz / 160 kbps

4. 16kHz / 160 kbps

Hãy theo dõi các mức độ âm thanh hơn!

2 Comments

Để lại một bình luận