2 Comments

  • mở firefox>dán url>click chuột phải >thông tin xem trang>phương tiện truyền thông>di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy “âm thanh” tập tin>nhấp chuột “lưu thành”>Cam ơn tôi đi>THƯỞNG THỨC!!

Để lại một bình luận